Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Deklaracja dostępności      

Kontrole przewozu towarów niebezpiecznych (ADR)

16 pojazdów przewożących towary niebezpieczne skontrolowali inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Kontrolujący mieli zastrzeżenia tylko do jednego przewozu ADR.

We wtorek (23 kwietnia 2024 r.), na autostradzie A2 w pobliżu Rzepina, inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego kontrolowali ciężarówki przewożące m.in. paliwa, gazy i inne towary niebezpieczne. Kontrolujący sprawdzili 16 jednostek transportowych, które przewoziły ładunek niebezpieczny.

Inspektorzy sprawdzali dokumenty wymagane podczas transportu towarów niebezpiecznych, m.in. dokumenty przewozowe, dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych wymogów technicznych dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne i zaświadczenia ADR potwierdzające posiadanie przez kierowcę odpowiednich kwalifikacji do wykonywania przewozu towarów niebezpiecznych. Kontrolujący mieli zastrzeżenia tylko do jednego skontrolowanego dokumentu – dokumentu przewozowego. Nie został on sporządzony zgodnie z wymaganiami przepisów Umowy ADR. Za to naruszenie odpowiedzialność finansowa grozi przewoźnikowi, wobec którego zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Sprawdzane było również wymagane wyposażenie oraz prawidłowość oznakowania jednostek transportowych i opakowań, w których znajdowały się towary niebezpieczne. W tym zakresie inspektorzy nie stwierdzili nieprawidłowości.wróć