Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Kontrola przewozu osób samochodami osobowymi

Lubuscy inspektorzy ITD po raz kolejny przeprowadzili kontrole samochodów osobowych, którymi wykonywany był okazjonalny przewóz osób z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. Kontrole te przeprowadzono w środę (13 listopada) w Gorzowie Wielkopolskim. Tym razem kontrole przeprowadzono wspólnie z Policją z wykorzystaniem nieoznakowanego radiowozu. Celem kontroli była ochrona rynku transportowego w sektorze przewozu osób.

We wszystkich skontrolowanych przewozach stwierdzono naruszenie warunków wymaganych podczas przewozów okazjonalnych wykonywanych samochodami osobowymi. Przewozy te wykonywane były bez umowy zawartej w formie pisemnej w lokalu przedsiębiorstwa. Ponadto jeden z kontrolowanych pojazdów nie był wyłączną własnością przedsiębiorcy lub nie stanowił przedmiotu leasingu tego przedsiębiorcy. W innym przypadku opłata za przejazd została wniesiona gotówką poza lokalem przedsiębiorstwa. Dodatkowo jeden z kierowców nie okazał orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Kierowców ukarano mandatami karnymi w wysokości 500 złotych, a wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej.wróć