Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Deklaracja dostępności      

28 sie 2021

Wzmożone kontrole na zakończenie wakacji

W sobotę (28 sierpnia 2021 r.) lubuscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego na drodze ekspresowej nr 3 w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego prowadzili wzmożone kontrole autokarów przewożących dzieci i młodzież z letniego wypoczynku w ramach działań „Bezpieczny autokar – wakacje 2021” oraz wykonywali czynności kontrole ukierunkowane na przestrzeganie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu.

19 sie 2021

Inspektorzy przygotowują się do obsługi MJD

Zakończyło się dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze szkolenie specjalistyczne diagnosty samochodowego dla inspektorów WITD w Gorzowie Wlkp.

16 sie 2021

Wykresówka używana przez ponad roku

Wykresówka w tachografie była używana od ponad roku, a ostatnie badanie kontrolne tachografu było przeprowadzone ponad 4 lata wcześniej. Takie naruszenia stwierdzili lubuscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego podczas kontroli drogowej.

16 sie 2021

Dwóch kierowców i trzy karty

Kierowcy naruszyli przepisy w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu ciężarówek na drogach. Ponadto nie rejestrowali swojego czasu pracy na swoich kartach kierowcy. Używali natomiast karty innego kierowcy. Obaj zostali ukarani mandatami. Odpowiedzialność finansową poniosą również szef firmy i zarządzający transportem w przedsiębiorstwie.

13 sie 2021

Kierowca z betonową kostką pod stopą

Kierowca ciężarówki stosował betonową kostkę w celu odciążenia nogi i nie zabezpieczył przewożonego ładunku. Został on ukarany mandatem.

13 sie 2021

Kierowca bez uprawnień do kierowania pojazdami

Lubuscy inspektorzy ITD skontrolowali kierowcę, któremu drogówka zatrzymała prawo jazdy. Kierowcę ukarano mandatem i zakazano mu dalszej jazdy. Odpowiedzialność finansową poniesie również osoba zarządzająca transportem w przedsiębiorstwie.

11 sie 2021

Inspektor ITD podzielił się swoją krwią

W piątek (6 sierpnia 2021 r.) w Oddziale Terenowym w Gorzowie Wielkopolskim Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze jeden z inspektorów lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego po raz kolejny oddał krew.  Podzielił się tym cennym darem, by pomóc uratować komuś życie. Kilka miesięcy wcześniej - jako ozdrowieniec - oddał osocze, by wspomóc chorych walczących z chorobą COVID-19.

10 sie 2021

Bez karty kierowcy i w trybie OUT

Kierowca, któremu skradziono kartę kierowcy, jeździł od prawie dwóch miesięcy bez karty kierowcy z włączonym w tachografie trybem OUT. Kierowcę ukarano mandatem. Kara finansowa czeka również przedsiębiorcę i zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie.

10 sie 2021

Dwa autokary z naruszeniami

W dwóch autokarach skontrolowanych przez lubuskich inspektorów ITD stwierdzono naruszenia związane z czasem pracy kierowców. Kierowców ukarano mandatami, a wobec przewoźników zostaną wszczęte postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

09 sie 2021

Pojazd i tachograf bez wymaganych badań

Pojazdem nieposiadającym aktualnego badania technicznego oraz badania kontrolnego tachografu litewski przewoźnik wykonywał międzynarodowy transport drogowy. Kierowcę ukarano mandatem. Konsekwencje finansowe czekają również przedsiębiorcę i zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie.

28 lip 2021

Podczas rozładunku użył magnesu

Kierowca ciężarówki, nie chcąc przerywać rejestracji swojego odpoczynku, użył magnesu do zakłócenia pracy tachografu. Jednocześnie popełnił przestępstwo związane z drogomierzem. Teraz poza karą finansową czeka go również odpowiedzialność karna.

19 lip 2021

Kosztowny błąd w dokumentacji

Kierowca rosyjskiej ciężarówki okazał do kontroli zezwolenie EKMT wraz z certyfikatem bezpieczeństwa wydanym na inny pojazd niż ten, którym wykonywany był przewóz. Teraz przewoźnikowi grozi kara pieniężna w wysokości 12 tysięcy złotych.

14 lip 2021

Nielegalny transport odpadów niebezpiecznych

Lubuscy inspektorzy ITD wstrzymali nielegalny transport odpadów niebezpiecznych. Przewoźnik nie posiadał wymaganego wpisu do Rejestru BDO oraz wymaganego zezwolenia na transport odpadów. Pojazd, którym przewożone były odpady nie był oznakowany tablicą z literą „A”. Transport został wstrzymany. Przewoźnikowi grozi teraz wysoka kara finansowa.

12 lip 2021

Ciężarówka z uszkodzonymi hamulcami

Zakazem dalszej jazdy zakończyła się rutynowa kontrola zestawu należącego do rosyjskiego przewoźnika. Ciągnik siodłowy z pękniętą tarczą hamulcową wycofali z ruchu inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Za stwierdzone zaniedbania odpowiedzialność grozi przewoźnikowi.

08 lip 2021

Przeładowany i niesprawny dostawczak

Lubuscy inspektorzy ITD tymczasowo wyłączyli z ruchu przeładowany i niesprawny pojazd, w którym jeden z elementów zawieszenia był zamocowany za pomocą nylonowych opasek zaciskowych.

08 lip 2021

Przewóz międzynarodowy bez wymaganego zezwolenia

Kierowca ukraińskiej ciężarówki okazał do kontroli zezwolenie EKMT, ale nie okazał wymaganych w takim przypadku certyfikatów bezpieczeństwa. Teraz przewoźnikowi grozi kara pieniężna w wysokości 12 tysięcy złotych.

30 cze 2021

Niewłaściwa obsługa tachografu przy przewozie osób

Kierowcy autobusu nie rejestrowali swojej aktywności podczas przejazdu na miejscu pasażera, ponieważ tak im polecił szef. Obaj kierowcy zostali ukarani mandatami. Ponadto wysoka kara finansowa grozi również ich szefowi.

29 cze 2021

Jechał podczas obowiązywania zakazu ruchu dla ciężarówek 

Kierowcę, który pomimo obowiązującego zakazu ruchu dla ciężarówek postanowił wyjechać na drogę, skontrolowali lubuscy inspektorzy ITD. Okazało się, że kierowca naruszył również inne przepisy. Został on ukarany mandatem. Kara finansowa grozi również przedsiębiorcy i zarządzającemu transportem w przedsiębiorstwie.

24 cze 2021

Niesprawną ciężarówką przewożono towary niebezpieczne (ADR)

Niebezpieczną usterkę w ciężarówce przewożącej towary niebezpieczne (ADR) wykryli inspektorzy z lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego. W jednym z kół była pęknięta tarcza hamulcowa. Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu i zakazali dalszej jazdy. Dodatkowo przedsiębiorcę czeka kara finansowa.

24 cze 2021

Bezpieczne wakacje 2021

O gotowości wszystkich służb i inspekcji w czasie wakacji zapewnił Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Inspektorzy ITD sprawdzą m.in. stan techniczny autokarów oraz trzeźwość kierowców.

22 cze 2021

Ciężarówka z niesprawnymi hamulcami

Zakazem dalszej jazdy zakończyła się rutynowa kontrola zestawu należącego do polskiego przewoźnika. Ciągnik siodłowy z niesprawnymi hamulcami wycofali z ruchu inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Za stwierdzone zaniedbania odpowiedzialność grozi przewoźnikowi.

21 cze 2021

Bezpieczny autokar - wakacje 2021

W okresie wakacji lubuscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego będą kontrolowali autokary przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Kontrole będą przeprowadzane na drogach podczas wykonywanych przewozów. Możliwe będzie również przeprowadzenie kontroli w miejscu odjazdu autokaru po wcześniejszym zgłoszeniu.

10 cze 2021

Nadal jeździł bez badań technicznych

Zbyt szybka jazda była powodem zatrzymania ciężarówki przez inspektorów lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Podczas kontroli ujawnili oni, że ciężarówka nie została poddana wymaganemu badaniu technicznemu, choć ponad tydzień wcześniej stwierdzono już takie naruszenie.

09 cze 2021

Podczas załadunku używał magnesu

Kierowca będący jednocześnie szefem firmy transportowej, nie chcąc przerywać rejestracji swojego odpoczynku, użył magnesu do zakłócenia pracy tachografu. Jednocześnie zaingerował w prawidłowość pomiaru drogomierza. Teraz poza karą finansową czego go również odpowiedzialność karna.

07 cze 2021

Ponownie przeładowany węglem

Pojazd, którego dopuszczalna ładowność wynosi 365 kg, przewoził 4 tony węgla. To kolejny już taki przypadek ujawniony przez lubuskich inspektorów ITD z udziałem tego pojazdu.

02 cze 2021

Śmieciarka bez ważnych badań technicznych

Śmieciarkę bez ważnych badań technicznych zatrzymali do kontroli lubuscy inspektorzy ITD. Pojazd ten był już kontrolowany około dwóch tygodni wcześniej. Wtedy również nie posiadał aktualnych badań technicznych. Teraz przedsiębiorcę czeka kolejna kara finansowa.

02 cze 2021

Niesprawna naczepa wycofana z ruchu

Liczne pęknięcia elementów konstrukcyjnych ujawnili w skontrolowanej naczepie inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Niesprawny pojazd wycofano z ruchu. Za zaniedbania techniczne konsekwencje grożą teraz przewoźnikowi.

02 cze 2021

Chciał uniknąć kontroli, bo używał cudzej karty kierowcy

Kierowca polskiej ciężarówki, chcąc uniknąć kontroli, pojechał na koniec parkingu, zasłonił szyby i zamknął się w kabinie. Okazało się, że używał nie swojej karty kierowcy. Został ukarany mandatem. Kara finansowa czeka również przedsiębiorcę.

02 cze 2021

Przeładowany bus z ładunkiem ADR

Przeładowanego o ponad 2 tony busa przewożącego towary niebezpieczne (ADR) skontrolowali inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Kierowcę ukarano mandatem, a pojazd usunięto na parking strzeżony.

01 cze 2021

Inspektorzy ITD na miejscu śmiertelnego wypadku

Dwie ciężarówki zderzyły się czołowo na krajowej 27-ce koło Świdnicy. Inspektorzy ITD z Zielonej Góry zabezpieczyli zapisy tachografów, które posłużą śledczym w ustaleniu przyczyn wypadku.